لیفت ران لیفت ران، از جمله روش های جراحی است که با هدف برداشت پوست اضافی از قسمت داخلی ران انجام می شود. معمولا پوست اضافی این ناحیه در پی کاهش وزن های شدید و افتادگی پوست ایجاد می شود. برای این اقدام می توانید به  دکتر محمود ناظمیان  فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی...