پروتز چانه چیست و برای چه کسانی توصیه می شود؟ این جراحی برای چه افرادی مناسب است با پروتز چانه چه تغییری در صورت ایجاد می شود؟   جراحی پروتز چانه یک گزینه مناسب برای اشخاصی است که احساس می کنند دچار اختلال و یا مشکلی ظاهری در قسمت چانه هستند . عدم وجود تناسب در...