پروتز گونه گونه هایی برجسته و زیبا احساس بهتری دارند معمولاً گونه‌های ضعیف و افتاده می تواند از شادابی صورت شما بکاهد و همچنین صورت شما را کشیده و لاغر نشان دهد .افتادگی گونه ها یکی از عواملی است که باعث می شود که سن افراد بیشتر به نظر بیاید و همینطور ناحیه زیر چشم ها...