عمل جراحی کوچک کردن سینه در مردان (جراحی ژنیکوماستی) بزرگی سینه در آقایان یک عارضه ظاهری در مردان است که با بزرگ شدن بافت سینه همراه می باشد. بزرگ شدن بافت سینه آقایان ممکن است در یکی از پستان ها و گاهی در هر دو پستان به صورت یکسان یا متفاوت ظاهر شود. مشکل اصلی که این...