در طی دو دهه اخیر انواع مختلفی از جراحی های زیبایی سینه برای زنان انجام شده است که هر کدام از آن ها عهده دار بهبود بخشی از مشکلات سینه زنان بوده اند. در دوره ای که بسیاری از خانم ها تمایل به افزایش سایز سینه های خود دارند، عده ای هستند که از بزرگی سینه خود شکایت دارند...