تهران – جردن – بالاتر از جهان كودک – نبش سپيدار پلاک 59 (ساختمان مهرگان ) – طبقه چهارم – كلينيک جراحي پلاستيک دكتر محمود ناظميان